Ernst Harald Fredriksen style=

Ernst Harald Fredriksen

President Visepresident
Jon Hammer style=

Jon Hammer

President Past president Medlemsansvarlig
Åge Willy style=

Åge Willy

Visepresident
Olav Momrak style=

Olav Momrak

Sekretær Sekretær
Steinar Forsberg style=

Steinar Forsberg

Kasserer Kasserer