Jon Hammer style=

Jon Hammer

President Medlemsansvarlig
Ernst Harald Fredriksen style=

Ernst Harald Fredriksen

Visepresident
Olav Momrak style=

Olav Momrak

Sekretær
Steinar Forsberg style=

Steinar Forsberg

Kasserer